Rüdiger Haas

Professor och enhetschef, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Rymdgeodesi och geodynamik

Rüdiger Haas är professor för rymdgeodesi och enhetschef för enheten Rymdgeodesi och geodynamik. Han är ansvarig för den geodesiska VLBI verksamheten vid Onsala rymdobservatorium. Rüdigers forskning handlar om rymdgeodesi och globala geofysikaliska fenomen, som t.ex. jordrotation, globala referensramer, förändring av halten vattenånga i atmosfören, havsnivåmätningar. Rüdiger är den vetenskapliga ledare för Onsala tvillingteleskopprojektet, ordförande för den Europeiska VLBI gruppen för geodesi och astrometry (EVGA), och medlem I styrelsen av den Internationella VLBI service för geodesy och astrometry (IVS.)​​​​
​​RRY100 Satellitkommunikation
MVE285 Projektkurs i fysik
Handledning av kandiatarbeten
Handledning av examensarbeten
Handledning av doktorander
​För att se vilka projekt Rüdiger Haas deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: ti 18 feb 2020.