Victor Purnomo

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Victor Purnomo är doktorand vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola. Hans forskning är inriktad på kemcyklisk gasifiering, som är en del av EU:s CLARA (Chemical Looping gAsification foR sustainAble production of biofuels) Horizon 2020-projektet, där han ansvarar för att välja syrebärare i processen. Forskningen är potentiellt integrerad med koldioxidavskiljning och lagring (CCS) där det skulle vara möjligt att producera biobränslen med negativ utsläppseffekt. Han är också lärarassistent för kursen av Industriella energisystem.​

Sidansvarig Publicerad: ti 20 apr 2021.