Pontus Wallgren

Universitetslektor och avdelningschef för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Pontus forskning handlar om metoder för att identifiera och kommunicera användares behov och krav. I synnerhet han är intresserad av hur man kan möjliggöra att användare deltar i produktutveckling med hjälp av metoder som Co-design. Ett annat, närliggande, forskningsintresse är användares adoption av ny teknik. Vad är förutsättningarna för adoption? Hur kan man designa lösningar för att människor ska ta till sig dem? De främsta tillämpningsområdena för Pontus forskning är inom hållbar urban mobilitet (kollektivtrafik, elektromobilitet, cykling och andra aktiva transportsätt,). Han är kontaktperson för avdelningens temaområde Hållbar Urban Mobilitet .
Kurser

MMT016 Produktutveckling - Behov och krav
MMT031 Usability metoder och verktyg
PPU032 Användarstudier
PPU085 Product planning
PPU090 Industrial design engineering
Vetenskapsteori för MTD forskarskola

Sidansvarig Publicerad: må 01 aug 2022.