Pontus Wallgren

Universitetslektor på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Pontus forskning handlar om metoder för att identifiera och kommunicera användares behov och krav. I synnerhet han är intresserad av hur användare kan få möjlighet att delta i produktutveckling med hjälp av metoder som Co-design. Dessutom är Pontus intresserad av användares adoption av ny teknik. De främsta tillämpningsområdena för Pontus forskning är inom transport (kollektivtrafik, personbilar, automatiserad körning, cyklar, elektro), men även medicinsk teknik, mat, mobil teknik, etc. Dessutom undervisar Pontus, främst i kurser om brukarcentrerad design
Kurser

MMT015 Produktutveckling - Behov och krav
MMT031 Usability metoder och verktyg
PPU032 Användarstudier
PPU085 Product planning
PPU090 Industrial design engineering
Vetenskapsteori för MTD forskarskola

Publicerad: on 07 jun 2017.