Petter Törnberg

Doktor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.

Petter Törnberg disputerade 2017 inom komplexa system på avdelningen för fysisk resursteori. Hans arbete går ut på att applicera ett komplexitetsperspektiv för att analysera de sociala implikationerna i vårt samhälles innovationsprocesser, med målet att finna sätt att förändra dessa processer för att reducera deras negativa sociala och miljömässiga externaliteter. Detta inkluderar flertalet mer specifika forskningsämnen, såsom automobilitet som ett illustrerande exempel.

Sidansvarig Publicerad: on 17 maj 2017.