Petter Mostad

Docent och studierektor i matematisk statistik, Matematiska vetenskaper

Petter Mostads centrala intresse är Bayesiansk statistik. Han har arbetat med ett antal tillämpningsområden, så som forensisk genetik, forensisk statistik och biostatistik/bioinformatik, och tidigare också med geostatistik. Speciellt har han arbetat med trolighetsberäkningar för pedigreer, något som används till exempel i faderskapstester baserade på DNA. Han har varit med och publicerat gratisprogrammet Familias, och även flera R-paket.

Petter Mostad är från juli 2012 studierektor i matematisk statistik vid Chalmers och Göteborgs universitet.
MVE186 / MSA100 Datorintensiva statistiska metoder
MVE055 / MVE051 / MSA810 Matematisk statistik och diskret matematik

Publicerad: to 02 aug 2012. Ändrad: fr 03 mar 2017