Petter Mostad

Biträdande professor i matematisk statistik, Matematiska vetenskaper

Petter Mostads centrala intresse är Bayesiansk statistik. Han har arbetat med grafiska modeller och neurala nät, men också med ett antal tillämpningsområden så som forensisk genetik, forensisk statistik och biostatistik/bioinformatik, och tidigare också med geostatistik. Speciellt har han arbetat med trolighetsberäkningar för pedigreer, något som används till exempel i faderskapstester baserade på DNA. Han har varit med och publicerat gratisprogrammet Familias, och även flera R-paket.
MVE186 / MSA100 Datorintensiva statistiska metoder
MVE550 Stokastiska processer och Bayesiansk inferens
TMS150 Statistisk databehandling

Sidansvarig Publicerad: ti 09 jul 2019.