Petra Bosch-Sijtsema

Biträdande professor, Teknikens Ekonomi och Organisation

Petra Bosch-Sijtsema är biträdande professor på avdelningen för Service Management och Logistik på Chalmers. Hon forskar inom ämnen som nya arbetssätt, samarbete inom företag och team, kunskapsdelning och lärande, teknikanvändning, arbetsplatsutformning samt innovationer och management av digitalisering. Hon har arbetat med dessa ämnen i samband med exempelvis globala virtuella team, virtuella och fysiska arbetsplatser, distribuerad agil systemutveckling, virtuella världar samt digitaliseringsfrågor inom byggbranschen, t. ex. BIM (Building Information Modeling).

TEK430: Change Management and Improvement Processes

Handledning av MSc uppsatser


Medverkar i:

TEK145: Quality and Operations Management

TEK680: Circular Economy

TEK660: Managing Change in the Construction Industry


​Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad
Information- och kommunikationsteknik

Sidansvarig Publicerad: ti 10 dec 2019.