Peter Almström

Docent, Teknikens ekonomi och organisation

​Peter Almström är docent i Produktionsanalys. Forskningen är baserad på erfarenheterna från användandet av PPA-metoden (Productivity Potential Assessment). Forskningen är inriktad på produktivitetsutveckling i verkstadsindustrin och i andra branscher såsom sjukvård. Detta inkluderar mätetalssystem för hållbar produktion och frågor rörande styrning och uppföljning av verksamheter. Av speciellt intresse är analyser av manuellt arbete. Peter undervisar framför allt i produktionsledning, produktivitetsutveckling och arbetsplatsutformning. Han är engagerad i Nordiska MTM föreningen.

Se en film där Peter presenterar sin forskning
​MTT095, MTT096 Production Management
MPP027 Production Ergonomics and Work Design
Föreläsningar om Design for Assembly (DFA), Produktivitetsutveckling och Produktionsanalys i andra kurser.

Sidansvarig Publicerad: fr 25 nov 2022.