Peter Linde

Adjungerad professor, på avdelningen för Material- och beräkningsmekanik, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Peter Linde arbetar sedan 2002 som forskningsingenjör inom området flygplansintegration och arkitektur hos Airbus operations GmbH i Hamburg. Från att ursprungligen ha arbetat med strukturell analys med fokus på nya material, har han utökat arbetet mot multifunktionella material med fokus på kompositer.

Sedan tio år har han samarbetat med Chalmers inom MAAXIMUS-projektet, som handlade om att hantera skademodeller för nya kompositer. Sedan 2017 arbetar han som områdeschef för Clean Sky-projektet SORCERER tillsammans med Chalmers, som handlar om strukturellt integrerad energilagring. Arbetena i dessa projekt var det som ledde fram till den adjungerande professuren på Chalmers där han samarbetar nära Leif Asp.

I sin roll som adjungerande professor kommer Peter att fokusera på innovativa multifunktionella lätta teknologier, såsom integrerad energilagring, tunnplastkompositer och applikationer av grafen i flygplansstrukturer.

Sidansvarig Publicerad: to 22 okt 2020.