Peter Hammersberg

Universitetslektor på avdelningen för Konstruktionsmaterial, Institutionen för industri- och materialvetenskap, samt teknikens ekonomi och organisation

Peter Hammersbergs är verksam inom forskargruppen Avancerad oförstörande provning och hans forskningsintresse är kvalitativa och kvantitativa metoder för utveckling av materials, metoders, produkters och processers prestanda i det tvärvetenskapliga gränslandet mellan material-, tillverknings- och kvalitetsteknik.

Han har flerårig praktisk erfarenhet av industriell kvalitetsutveckling och har som certifierad Six Sigma Master Black Belt drivit och handlett ett 70-tal projekt. Dessa har sammantaget genererat årliga besparingar på cirka 100 MSEK.

Peter ger kurser i materialteknik och kvalitetsutvecklingsmetodiken Lean Six Sigma. Han är också koordinator för masterprogrammet Materials Engineering.

Peter är också universitetslektor vid avdelningen Industriell kvalitetsutveckling vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation.
  • ​Materialteknik (LMS589/MTT070)
  • Materialval- och tillverkningsmetoder (LMS588)
  • Manufacturing processes (MPR034)
  • Six Sigma Black belt (TEK170)
  • Materials Engineering (MPAEM)

Sidansvarig Publicerad: on 07 jun 2017.