Peter Forkman

Viceprefekt för grundutbildningen och senior forskningsingenjör, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, geovetenskap och fjärranalys.

Peter Forkman är anställd på Onsala Rymdobservatorium. Hans forskning bygger på markbaserade radiometermätningar av spårgaser i mellan och övre atmosfären. Hans arbete innefattar framtagandet av såväl radiometersystem som av lämpliga mät och kalibreringsmetoder.
Mätteknik, RRY140, för Civilingenjörsprogrammet i Automation och Mekatronik, Z.
​För att se vilka projekt Peter Forkman deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: to 23 jun 2022.