Peter Folkow

Docent på Meknik och maritima vetenskaper, avdelningen för dynamik
Avdelningschef Dynamik

Peter Folkow är docent i mekanik samt avdelningschef för Dynamik. Peters huvudsakliga forskningsintresse omfattar vibration och vågutbredning i strukturelement (stänger, balkar, plattor, skal) för olika materialmodeller (isotropa, anisotropa, porösa, piezoelektriska, mikromekaniska) för att bättre kunna beskriva en mängd dynamiska effekter i strukturer. Ett annat forskningsområde rör modellering av innovativa balk- och plattstrukturer för omvandling av vibrationsenergi till elektrisk energi ("energy harvesting") för implementering i olika moderna tekniska applikationer ("IoT"). I tillägg bedrivs forskning för modellering av effekter från sprängning i mark, i syfte att bättre prediktera dess effekter på närliggande byggnader.

Sidansvarig Publicerad: on 08 sep 2021.