Peter Bövik

Universitetslektor

Peter Bövik är universitetslektor och undervisar i mekanik och hållfasthetslära på campus Lindholmen.
​Mekanik och hållfasthetslära för högskoleingenjörsprogrammen

Publicerad: ti 18 sep 2018.