Petar Jovanovski

Doktorand, Matematiska vetenskaper

Jag är doktorand i forskningsprojektet "Simulation-based Bayesian inference and deep learning for stochastic modelling" där jag kommer att handledas av Umberto Picchini. Målet med detta projekt är att förena modern maskininlärningsmetodik som djupa neurala nätverk med simuleringsbaserade inferensmetoder för att skapa nya "plug-and-play"-motorer för parameterinferens och osäkerhetskvantifiering.

Sidansvarig Publicerad: on 02 sep 2020.