Pernilla Appelgren Johansson

Institutionsekonom och ekonom på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för verksamhetsstöd

Pernilla Appelgren arbetar som institutionsekonom och ansvarar för institutionens ekonomiadministration, resultatuppföljning och bokslutsarbete.
Hon är också ekonom på avdelningen Dynamik samt inom CHARMEC.

Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.