Per Lundin

Biträdande professor i teknikhistoria, Teknikens ekonomi och organisation

Per Lundin är tekn.dr i teknikhistoria (KTH, 2008) och docent i ekonomisk historia (Uppsala universitet, 2012).

Han leder forskningsprojektet ”Det dolda universitetet: De militära forskningsinstituten som kunskapsproducenter i det kalla krigets Sverige” (finansierat av Vetenskapsrådet).

Per Lundin undervisar i teknikhistoria och vetenskapshistoria.
CTE031 Teknikhistoria, TEK130 Vetenskapshistoria

Sidansvarig Publicerad: ti 20 sep 2022.