Camille Nicole Géraldine Pauzon

Doktorand, avdelningen för Material och tillverkning, Industri- och materalvetenskap

Camille Pauzon är doktorand och fokuserar på additiv tillverkning (AM).
Samarbetet mellan Chalmers och Linde Gas startade i oktober 2016 genom ett delat intresse för förståelsen av interaktionen mellan gas-pulver-laser. Under en forskningsvistelse hos Linde i München, kommer Camille att utföra experimentellt arbete med högkänsliga gasanalytiska tekniker. Högenergetiska AM processer resulterar i plasmabildning, förångning av metall och oxidation, osv. Med kontroll av gasen vill man skapa en robust process likt de tekniker för sintring och svetsning.

Publicerad: må 19 mar 2018.