Pauline Pfeiffer

Doktorand, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Wilhelmssons forskargrupp

I oktober 2020 började Pauline Pfeiffer som doktorand inom Excellence Initiative Nano i Marcus Wilhelmssons forskargrupp. Hennes forskning fokuserar på nukleotider som modifieras för att bli fluorescenta. Hon använder biokemiska metoder och spektroskopi- och mikroskopibaserade tekniker för att studera interaktioner mellan dessa molekyler och biologiska system in vitro och in cellulo. Hennes arbete är en del av forskningsfältet för utvecklingen av nya verktyg för att studera RNA-baserad läkemedelsterapi.
Paulines forskning är ett samarbete mellan Wilhelmssongruppen och Esbjörnergruppen (Institutionen för Biologi och bioteknik) och är relaterad till industriella forskningscentret FoRmulaEx.

Sidansvarig Publicerad: on 11 nov 2020.