Paulina Myrelid

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Paulina Myrelid (f. Rosenberg) är doktorand vid avdelningen Supply and Operations Management. Paulina forskar inom området produktionslogistik och hon fokuserar på hur informationsflödet i försörjningskedjor bättre kan utnyttjas i företags planeringsprocesser. Forskningen är knuten till ett projekt som handlar om turbulenta miljöer. Paulina deltar också i undervisningen på masterprogrammet Supply Chain Management.
TEK420 - Operations Planning and Control
TEK435 - Production Flow Management
Handleder examensarbeten   

Publicerad: må 07 mar 2016.