Paula Wiberg

Administratör, Miljösystemanalys, Teknikens ekonomi och organisation

Paula Wiberg är administratör för avdelningen miljösystemanalys, på institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Publicerad: to 28 mar 2019.