Paul Holmström

Industridoktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Paul Holmström är industridoktorand och bland annat knuten till Centre for Healthcare Improvement (CHI). Han utvecklar en process som förenar systemdynamikens rigorösa metodik med aktionslärande. Syftet är att utveckla metodik med vilken hälso- och sjukvården kan skapa substantiell effektivitet med strategisk konsekvens. Användarna finns inom sjukvårdens köpande enheter och i sjukhusledningar.

Eftersom kostnaderna för hälso- och sjukvården ökar och på sikt inte är hållbara är det viktigt att både bibehålla hälsa och samhällskostnader.
Beslutsstödsystem   

Publicerad: må 21 dec 2015.