Patrik Ekheimer

Affilierad forskare, Teknikens ekonomi och organisation

Patrik Ekheimer är teknologie doktor i teknik- och industrihistoria (Chalmers 2011) och har tidigare arbetat med undervisning och forskning vid institutionen. Sedan 2018 är han verksam som energi- och klimatsamordnare vid Länsstyrelsen i Hallands län.
Patrik deltar i forskningsprojekten ”Karteller och handelspolitik – internationella avtal, utländska företag och liberaliseringen av handeln i Sverige under efterkrigstiden” samt ”Reglering och strategier – internationella karteller under 1900-talet”, vilka är finansierade av Torsten Söderbergs stiftelse.
Chalmers styrkeområde: Produktion
Institutionens profilområde: Innovation & Entrepreneurship

Karteller och handelspolitik – Internationella avtal, utländska företag och liberaliseringen av handeln i Sverige under efterkrigstiden
Finansierad av Torsten Söderbergs Stiftelse

Reglering och strategier – Internationella karteller under 1900-talet
Finansierad av Torsten Söderbergs Stiftelse

Publicerad: må 19 nov 2018.