Patrik Alexandersson

Projektledare, Teknikens ekonomi och organisation, Centrumföreståndare CHI

Patrik Alexandersson arbetar som föreståndare för Centre for Healthcare Improvement (CHI). I denna roll ligger fokus på att stärka och förbättra pågående och kommande samarbeten med sjukvården – genom att ytterligare betona översättningen mellan Chalmers och sjukvård. I tjänsten ingår också att koppla relevanta Chalmerskompetenser till befintliga sjukvårdsutmaningar

Patrik har huvudansvaret för de utbildningar som CHI genomför för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Han medverkar även i olika forsknings- och nyttiggörandeprojekt bland annat kring förbättrade sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser och omställningen av sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Sidansvarig Publicerad: ti 08 feb 2022.