Pär Strand

Biträdande professor och föreståndare Chalmers center för e-Science, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik, Plasmafysik och fusionsenergi

Pär Strand är biträdande professor i Elektromagnetisk Fältteori och forskar på transport i fusionsplasmor. Han är engagerad både i analys av experiment, framförallt på JET och utvecklar analysmjukvara både för JET och ITER. Det långsiktiga syftet med forskningen är att via ITER och följande generations DEMOreaktor etablera fusion som en energikälla.

Utöver fusionsenergiforskningen engagerar sig Pär även i utvecklandet teknologier för storskaliga simuleringsmiljöer och datadriven forskning och har initierat och deltagit i flera EU projekt på temat och leder Chalmers center för e-Science.
Electromagnetic waves and components
​För att se vilka projekt Pär Strand deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: fr 08 feb 2019.