Pär Pettersson

Doktorand

Pär är doktorand i gruppen för fordonsdynamik på avdelningen för fordonsteknik och autonoma system. Hans projekt (OCEAN) handlar om att hitta en matematisk metod för att kunna generera körcykler baserade på riktigt loggdata och, med hjälp av dessa, optimera fordons bränsleförbrukning. De skulle också kunna använda i forskning eller utveckling som kräver en realistisk körcykel, eller inom en säljprocess för att bättre individanpassa ett fordon. Arbetet utförs i samarbete med Volvo GTT, VCC och SP.
​Exjobbshandledare

Publicerad: må 04 sep 2017.