Ove Granstrand
Professor, Teknikens ekonomi och organisation
Ove Granstrands forskning och undervisning fokuserar på frågor relaterade till ’economics and management of technology and innovation’, t.ex. multi-teknologiska företag i Europa, Japan och USA, internationalisering av forskning och utveckling, teknik- och IP-strategier och policies, internationalisering och diversifiering i infocom-industrier, innovations-policies, industriell ekonomi, metod och teori för tekno-ekonomisk analys samt intellectual property-management och ekonomi.
Ove Granstrand
Professor, Teknikens ekonomi och organisation
GRANSTRAND, O., PATEL, P. & PAVITT, K. 1997. Multi-technology corporations: Why they have 'distributed' rather than 'distinctive core' competences. California Management Review, Vol. 39, No. 4, pp. 8-25. (CPL: 157323)

GRANSTRAND, O 1998. Towards a theory of the technology-based firm. Research Policy, Vol. 27, No. 5, pp. 465-489. (CPL: 157324)

GRANSTRAND, O. 1999. The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism, Cheltenham, Edward Elgar Publishing. (CPL: 16596)