Ottmar Cronie

Universitetslektor, Matematiska vetenskaper

Jag är matematisk statistiker och forskar primärt inom spatial och spatio-temporal statistik samt statistisk inlärning. Tonvikten i min forskning ligger på punktprocesser, vilka klassiskt har betraktats som en del av den stokastisk geometrin och enklast kan beskrivas som generaliserade stickprov där man tillåter beroenden samt slumpmässiga stickprovsstorlekar - det är just detta som gör att de lämpar sig särskilt väl för att modellerar händelser i rum och/eller tid. I dagsläget ligger huvudfokus på vidareutveckling av en ny teori för för statistisk inlärning för punktprocesser som jag nyligen har utvecklat. Den tillämpade sidan av min forskning fokuserar främst på epidemiologi där huvudfokus för tillfället ligger på forskning om covid-19 samt myggburna sjukdomar - denna forskning bedrivs i samarbete med bland andra Annika Rosengrens (GU) forskargrupp samt Max Petzold och Laith Hussain (GU).

Sidansvarig Publicerad: ti 01 feb 2022.