Oskar Rexfelt

Docent på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Oskar Rexfelts forskning handlar om användarorienterad utveckling av produkter och tjänster. Hans avhandling, “User-Centred Design and Technology-Mediated Services”, utforskar förutsättningarna för att utveckla lösningar som integrerar produkter och tjänster. Syftet med Oskars forskning är att utveckla ett metodstöd för att designa användbara lösningar som kunden har nytta av. Han forskar också kring konsumenters acceptans och adoption av hållbara sätt att konsumera (t.ex. delning, återcirkulering och tillgångsbaserad konsumtion).
Oskar är studierektor för forskarskolan Människa-Teknik-Design.
Oskar undervisar i användarorienterad utveckling, framförallt i kurserna:
MMT031 Usability – Metoder och verktyg
PPU032 Användarstudier – Att förstå användarens och dess krav
MMT015 Produktutveckling - Behov och krav
Vetenskapsteori i MTD’s forskarskola

Sidansvarig Publicerad: on 07 jun 2017.