Olle Häggström

Professor, Matematiska vetenskaper

Olle Häggström är professor i matematisk statistik. Han tjänade under juli 2011 till juni 2014 som föreståndare för avdelningen för matematisk statistik, men har nu lämnat över till sin kollega Serik Sagitov. Den tid han därmed får över från lednings- och förtroendeuppdrag ägnar han främst åt forskning, forskarhandledning, undervisning och populärvetenskap. Hans huvudsakliga forskningsintresse är sannolikhetsteori, där hans projekt i allmänhet syftar till att förstå hur beteendet hos system uppbyggda av väldigt många små komponenter beror på komponenternas egenskaper. Härutöver har han breda intellektuella intressen, just nu främst i riktning mot filosofi, klimatvetenskap och futurologi.

Publicerad: fr 25 maj 2012. Ändrad: to 02 mar 2017