Nina Kann

Professor; Kemi och kemiteknik, Organisk kemi

Nina Kann är professor i organisk kemi. Hon leder en forskargrupp med projekt inom flera områden såsom grön kemi, asymmetrisk syntes och metallorganisk kemi. Forskningen inkluderar syntes av nya kirala ligander för katalytiska asymmetriska transformationer, samt metodutveckling med hjälp av kobolt- och järnkarbonylkomplex. Gruppen har även utvecklat en ny syntesmetod för framställning av Tamiflu. Ett nystartat projekt inom grön kemi tittar på alternativa källor till kolatomer för organisk syntes. Nina undervisar även i organisk kemi på grund- och Masternivå.
​KOO041 Kemi med biokemi
KOK081 Oorganisk och organisk kemi
KBTX01 Kandidatarbete vid Kemi- och bioteknik
KBT036 Advanced organic chemistry
KOK076 Natural product chemistry
KBT160 Advanced organic synthesis

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.