Nidal Yousif

Studieadministratör, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Verksamhetsstödet

Nidal arbetar som studieadministratör vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik för Arkitektur-programmet och vid avdelningen för arkitekturens teori och metod.

• Studieadministration – Ladok-rapportering för grund- och forskarutbildning
• Kursadministration
• Pingpong support

Publicerad: to 14 mar 2019.