Raffaella Negretti

Docent vid Fackspråk och Kommunikation, Institution av Vetenskapens Kommunikation och Lärande (CLS)

Jag docent i akademisk och vetenskaplig skrivande vid Chalmers tekniska högskolan, institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande (CLS). Fokus i mitt arbete är på akademisk skrivande, skrivande för forskningsändamål, genrepedagogik, HE-lärande och utveckling och självreglering / metakognition. Jag är intresserad av hur studenter utvecklar som författare inom sina discipliner, och jag undersöker hur skrivande stimulerar kognitiv utveckling, kritiskt tänkande och kreativitet. Jag är också intresserad av kvalitativ forskningsmetodik och forskningsetik. Jag fick min examen (Laurea cum laude) i andra språk och litteratur vid Verona University. Jag har en MA examen i engelska som andraspråk från University of Hawai'i i Manoa (USA), avdelningen för studier om andra språk, och en doktorsexamen i utbildningspsykologi (UH Manoa). Jag har undervisat akademiskt och forskningsskrivande i mer än 20 år för studenter på olika nivåer och bakgrunder, inklusive vid yrkesorganisationer, i Italien, USA och Sverige. Min vetenskapliga verksamhet omfattar ett forskningsbidrag från Fulbright (1998) och två externt och internt finansierade forskningsprojekt: "Writing that works" (2017-2018) om doktorandernas skrivande och "Scientific communication and metacognition" (2020-fortgående) forskarnas skrivande utöver publicering. Mina artiklar är tillgängliga på Research.chalmers.se, och har publicerats i tidskrifter som Written Communication, Journal of Second Language Writing, English for Specific Purposes Journal (ESPJ), Applied Linguistics och Higher Education , bland andra. Jag är medlem i olika yrkesföreningar inklusive EARLI (SIG-skrift och SIG-metakognition), AAAL, EATAW, AESLA och AERA.

Sidansvarig Publicerad: to 10 sep 2020.