Nefeli Simopoulou

Projektassistent

I sitt projekt fokuserar Nefeli på data från hamnstatskontrollinspektioner inom Paris Memorandum of Understanding, för att undersöka potentiell miljöpåverkan från sjöfarten. Målet är att identifiera den miljöpåverkan som fartyg från grå eller svartlistade länder har på den marina miljön. Nefeli har en tvärvetenskaplig bakgrund, med en master i marina vetenskaper från Göteborgs Universitet.

Publicerad: to 10 okt 2019.