Magnus Rönn

Arkitekt, Tekn.Dr., Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Från och med 2017 är Magnus Rönn affilierad till avdelningen Byggnadsdesign, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Magnus är vice president i Nordisk föreningen för Arkitekturforskning, NAF, och chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Nordisk Arkitekturforskning. Tidskriften är i Norge, Danmark och Finland rankad som en publikation på internationell nivå (nivå 2).

1998 blev Magnus Rönn utsedd till docent vid KTH/Arkitektur. Han har varit verksam som forskare och lärare vid KTH/A 1995-2016 och undervisat i grundutbildningen på avancerad nivå, genomfört doktorandkurser och ansvararat för fort-och vidareutbildningskurser med fokus på (a) kvalitet i arkitektur och stadsbyggnad, (b) utvärdering av arkitektur och (c) arkitekttävlingar som teori och professionell praktik. Magnus har medverkat i vetenskapliga konferenser om tävlandet i arkitektur och stadsbyggnad och gett ut flera engelskspråkiga antologier i ämnet. Han har även ett ut temanummer om tävlingar i vetenskaplig tidskrifter.

Sidansvarig Publicerad: må 11 mar 2019.