Morten Fjeld

Professor, avdelningen för interaktionsdesign, Institutionen för data- och informationsteknik.

Morten Fjeld är professor i Human Computer Interaction (HCI).

Sidansvarig Publicerad: on 21 apr 2021.