C A Morgan Andersson

Adj. professor, tekn. dr., Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Centrum för vårdens arkitektur och Centrum för boendets arkitektur

Morgan Andersson är arkitekt och har arbetat deltid sedan 2014 som gästforskare och sedan 2019 som adjungerad professor inom området arkitektur för boende och vård. Huvuduppdraget som utvecklingsledare på Göteborgs Stad lokalförvaltningen är inriktat mot FoU-frågor som rör fastigheternas funktion och brukarnas behov inom äldreboende, LSS-boende, förskolor och skolor. Forskningen och undervisningen, i nära samarbete med berörda aktörer, vilken handlar om boende- och vårdmiljöer för äldre samt vårdmiljöer för psykiatrisk och somatisk vård, syftar till kunskapsutveckling inom dessa områden och förväntas bidra till framtida planering och utformning av miljöer för sådana ändamål.
Residential Healthcare, Housing for Seniors AUT164, 22.5 ETC, examinator

Sidansvarig Publicerad: ti 07 jan 2020.