Johannes Morfeldt

Forskare, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori.

Johannes Morfeldts forskning undersöker förutsättningarna för en samhällsomställning där klimat- och andra hållbarhetsmål uppnås, och på vilket sätt resurseffektivitet kan bidra till omställningen. Under sin post-doc undersöker Johannes framtida mobilitetslösningar och dess potential att på ett mer resurseffektivt sätt tillhandahålla transporttjänster. Tillsammans med klimatneutral produktionsteknik, kan dessa lösningar bidra till att målen nås. Syftet med forskningen är att bidra med resultat och slutsatser som kan stödja design av klimat- och energipolitik i Sverige och i andra länder.
För att se vilka projekt Johannes deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: to 16 jun 2022.