Gerard Freixas Montplet

Gästforskare, Matematiska vetenskaper

Jag arbetar inom Arakelovgeometri, ett forskningsfält i korsningen mellan komplex geometri och talteori som utvecklats sedan 1970-talet som en verktygslåda för studiet av diofantiska ekvationer. I början av min karriär fokuserade jag på tillämpningar på modulära kurvor och andra enkla Shimuravarieteter, och gick sedan gradvis över till problem av en mer analytisk karaktär. Under de senaste åren har jag med Dennis Eriksson (Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet) som min huvudsakliga samarbetspartner arbetat med situationer som går bortom det ursprungliga fokuset för teorin, såsom spegelsymmetri för Calaubi-Yau-varianter och modulirum för vektorbuntar.

Sidansvarig Publicerad: to 07 okt 2021.