Albert Monteith

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Albert Monteith är doktorand i Radarfjärranalysgruppen. Hans huvudsakliga forskningsuppgift är att samla in och analysera radardata över skog. Målet med hans forskning är att förbättra kartläggning och mätning av parametrar hos skog med hjälp av syntetisk aperturradar.
​För att se vilka projekt Albert Monteith deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Publicerad: ti 13 feb 2018.