Monica Billger

Professor, Viceprefekt forskarutbildning, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, forskargrupperna DiVisual, Data fusion, Spatial Layers och Visualisering och modellering lab

Monica Billger är professor på Arkitekturens teori och metod. Monica forskar kring visualisering med fokus på upplevelsen av ljus och färg. Hennes mål är att skapa en grundläggande kunskap och förståelse på hur färg och ljus uppfattas av olika personer, särskilt av personer med syndeffekter. Utifrån detta arbetar hon för att hitta strategier och metoder för att använda visualisering i planering.
Monica föreläser om färg och undervisar även på doktorandkurser inom MISTRA Urban Futures.
Monica sitter med i styrelsen CEEBEL, Visual Arena Lindholmens styrelsegrupp och nämnden för konstnärling forskning och utbildning på högskolan i Borås.
Deltar i forskargruppen:

Sidansvarig Publicerad: to 05 sep 2019.