Stefan Molnar

Industridoktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Stefans forskning berör hur olika aktörer involverade i stadsutvecklingsområdet ser på och hanterar olika hållbarhetsmålsättningar, så som hur städer ska bli bättre för människor att bo och vistas i. Han genomför å ena sidan studier av hur stadsutvecklingsprojekt organiseras i praktiken, å andra sidan tar han fram kunskap och verktyg som stadsutvecklingssektorns aktörer ska kunna använda för att bli mer välgrundade och genomtänkta i sina beslut. I alla sina projekt arbetar han nära ihop med aktörer från stadsutvecklingsbranschen - så som kommuner, bygg- och fastighetsbolag och arkitektbyråer - i en förhoppning att bidra såväl till forskning som praktiskt utvecklingsarbete. Stefans forskning bygger på och bidrar till fält så som stadsbyggnads- och planeringsteori, teknik- och vetenskapsstudier, etik och organisationsteori.

Stefan har en bakgrund som samhällsvetare med huvudämnet sociologi. Han är doktorand sedan januari 2016 och är anställd på det statliga forskningsinstitutet RISE. Stefans doktorerande sker inom ramen för Mistra Urban Futures forskarskola, ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling.

Följ Stefan på Linkedin
Följ Stefan på Twitter

Sidansvarig Publicerad: on 13 sep 2017.