Mohsen är forskare inom divisionen av fluiddynamik med fokus på att utveckla och tillämpa matematiska ramar för flerfasiga system. Mohsen är passionerad om beräkningsvätskedynamik, befolkningsbalansmodellering och programmering.

Han är inblandad i ett tvärvetenskapligt samarbete på Chalmers för att formulera modeller för gridskalor för gas-flytande massöverföring. Denna forskning ger nya matematiska modeller som bidrar till förståelse av biologisk, fysikalisk och fluid dynamisk aspekter av massöverföring.

Articles:

-  Karimi, M., & Andersson, R. (2018). An exploratory study on fluid particles breakup rate models for the entire spectrum of turbulent energy. Chemical Engineering Science, 192, 850–863. https://doi.org/10.1016/j.ces.2018.08.016

 

-  Karimi, M., Marchisio, D. L.,  Laurini, E.,  Fermeglia, M.,  Pricl, S. (2018). Bridging the gap across scales: Coupling CFD and MD/GCMC in polyurethane foam simulation. Chemical Engineering Science, Vol. 178, pp. 39-47. https://doi.org/10.1016/j.ces.2017.12.030

 

-  Karimi, M., Droghetti, H., & Marchisio, D. L. (2016). PUFoam: A novel open-source CFD solver for the simulation of polyurethane foams. Computer Physics Communications, 217, 138–148. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2017.03.010

 

-   Karimi, M.,  Akdogan, G.,  Bradshaw, S. M. (2014). A Computational Fluid Dynamics Model for the Flotation Rate Constant, Part I: Model Development. Minerals Engineering, Vol. 69, pp. 214-222. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2014.03.028

- Rusche, H., Karimi, M., Ferkl, P., & Karolius, S. (2019). Simulating Polyurethane Foams Using the MoDeNa Multi-scale Simulation Framework. In N. J. Miguel & H. Jasak (Eds.), OpenFOAM Selected Papers of the 11th Workshop (pp. 401–417). Springer, Cham. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-319-60846-4_29

 ​​​​​

Publicerad: on 06 mar 2019.