Mohsen Mirkhalaf

Post-doc vid avdelningen Material- och beräkningsmekanik, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Den ökande medvetenheten om miljöfrågor och det viktiga behovet av hållbarhet har under det senaste decenniet lett till en betydande utveckling av bio-kompositmaterial. Mohsen arbetar med att modellera det mekaniska beteendet hos biokompositmaterial utifrån de mikrostrukturella egenskaperna som inkluder både mekaniska och morfologiska egenskaper. För att kunna modellera det biologiska kompositets mekaniska beteende på ett precist sätt är det nödvändigt att studera det mekaniska beteendet hos den biologiska polymeren och även de naturliga förstärkningarna. Således arbetar Mohsen även med experimentell karakterisering av biokompositens mikrostrukturella beståndsdelar.

Sidansvarig Publicerad: fr 25 maj 2018.