Mohammad Nikouei

Industridoktorand

Mohammad Nikouei är en industridoktorand, som är anställd av Scania CV AB för att utföra en detaljerad utredning om dieselspraybildningen vid injektionsdysornas närområdet för tunga fordonsapplikationer. förståelse av dieselspraybildning uppvisar flera utmaningar, eftersom positionen och rörelsen hos de inre fluidstrukturerna är dolda av täta moln av bränsledroppar. Med hjälp av avancerade laserdiagnostikstekniker vill Mohammad Nikouei förstå hur spridningsbeteendet påverkas av olika parametrar.

Publicerad: on 14 nov 2018.