Mohammad Asadzadeh

Professor i matematik, Matematiska vetenskaper

Min forskning handlar om numeriska metoder för lösning av partiella differentialekvationer, speciellt finita elementmetoder. För närvarande partikeltransportekvationer som: Fokker-Planck, Vlasov-Maxwell och Schrödinger.

Tillämpad matematik, Partiella differentialekvationer, Fourier- och Waveletanalys

Publicerad: fr 12 okt 2018.