Miwen Yuan

Doktorand vid avdelningen för Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap

Miwen Yuans forskning fokuserar på tillsatstillverkning (AM) av verktygsstål. Mikrostrukturen och egenskaperna hos verktygsstål tillverkade av AM är signifikant från den konventionella. I projektet med Uddeholms AB, kommer Miwen att studera termisk mjukningsbeständighet och slitstyrka hos AM-verktygsstål vid förhöjda temperaturer.
Miwen Yuan är doktorand sedan februari 2019 vid institutionen för industri- och materialvetenskap vid Chalmers tekniska universitet.

Sidansvarig Publicerad: on 09 jun 2021.