Minna Karstunen

Professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, leder forskargruppen Geoteknik.

Minna är professor vid avdelningen för geologi och geoteknik och leder forskargruppen Geoteknik. Fokus för hennes forskning är det komplexa hastighetsberoendet för lösa lerors spänning-töjningssamband. Lösa naturliga leror täcker stora delar av norra halvklotet och utgör en stor utmaning inom infrastrukturbyggande, samtidigt som de utgör en naturfara. Minnas forskning omfattar, med stöd av experimentella försök och validering i fält, utveckling av konstitutiva modeller, implementering i numeriska kod och tillämpning i praktiska sammanhang. Minna är dessutom intresserad av vidareutveckling och modellering av jordförstärkningsmetoder.
​Geoteknik VGG022

Sidansvarig Publicerad: fr 05 apr 2019.