Mina Fazilati

Postdoc; Institutionen för Kemi och kemiteknik; Tillämpad kemi och
Institutionen för Industri- och materialvetenskap; Avdelning för Konstruktionsmaterial

Mer information på den engelska sidan.

Publicerad: må 25 feb 2019.