Michelle Nerentorp Mastromonaco

Doktor, Kemi och Kemiteknik, Oorganisk Miljökemi

Michelle arbetar mestadels under ett EU-projekt tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet som går ut på att mäta koncentrationer och kartlägga transporter av kvicksilver i luft och vatten. EU-projektet Global Mercury Observation System (GMOS) är ett femårigt projekt som startade 2010 där Michelle och IVL har huvudansvaret för en mätstation ute på Råö för att kontinuerligt mäta kvicksilverspecier i luft. I projektet ingår även att mäta löst gasformigt kvicksilver i vatten som utförs under forskningsexpeditioner till havs.

Michelle kommer även under sin forskning att titta på förbättringar av mätmetoder och forska på vissa reaktionsmekanismer av kvicksilver.

Sidansvarig Publicerad: on 17 maj 2017.