Michelle Abraham

Jurist

Michelle Abraham arbetar som jurist på uppdrag av och i samarbete med Chalmers Grants Office. Hon är ansvarig för avtalsgranskning och avtalsförhandling gällande EU-finansierade forskningsprojekt som t.ex. konsortialavtal, sekretessavtal och avtal med tredje part. Hon har mångårig erfarenhet av rådgivning till forskare inom juridiska och avtalsfrågor i samband med EU-finansierade projekt.

Michelle har studerat juridik vid Humboldt Universitet Berlin, Tyskland och specialiserat sig inom immaterialrätt vid Queen Mary University (London/UK) och TU Dresden (Tyskland). Michelle är medlem i Advokatsamfundet München (Tyskland).

Sidansvarig Publicerad: to 02 nov 2017.