Michael Eriksson

Koordinator och partnerskapsledare

Michael Eriksson är koordinator för Chalmers strategiska forskningsområde Produktion respektive Nano, och för kompetenscentrum CAM2, samt partnerskapsledare för Chalmers strategiska partnerskap med IKEA. Eriksson ingår i enheten för Strategisk samverkan, vars uppdrag är att främja och utveckla Chalmers samverkan med strategiskt utvalda organisationer inom akademi, näringsliv och övriga samhället, såväl nationellt som internationellt.

Michael Eriksson har examen från Industriell ekonomi vid Chalmers och har tidigare bl.a. arbetat på IBM och för Stiftelsen IMIT (Institute for Management of Innovation and Technology). Inom Chalmers har han arbetat som administrativ chef på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, viceprefekt för nyttiggörande vid institutionen för Fysik samt som projektledare för Chalmers utvärdering av forskning.

Publicerad: må 31 aug 2020.