Michael Eriksson

Koordinator

Michael Eriksson är projektledare för utvärdering av Generic and Transferable Skills (GTS) år 2019. Han är också koordinator för aktiviteter kopplade till Göteborg 400 år, under perioden år 2019-2021, t.ex. AHA!festivalen i samarbete med Peter Christensson vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Michael Eriksson är koordinator för Chalmers styrkeområde Produktion och för Chalmers strategiska partnerskap med IKEA, från hösten 2019.

Michael Eriksson har examen från Industriell ekonomi vid Chalmers och har tidigare bl.a. arbetat på IBM och för Stiftelsen IMIT (Institute for Management of Innovation and Technology). Inom Chalmers har han arbetat som administrativ chef på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, viceprefekt för nyttiggörande vid institutionen för Fysik samt som projektledare för Chalmers utvärdering av forskning.

Publicerad: fr 15 jun 2012. Ändrad: må 24 jun 2019